Çift Saatleri

RES-170053 (E)-Res-170054 (K)

Tüm Saatler

ÜRÜN AÇIKLAMASI

RES-170053 (Erkek)-Res-170054 (Bayan) Çift Saatleri

TEKNİK ÖZELLİKLER
KASA
Model kasa
KASA KAPLAMASI
CAM ÖZELLİĞİ
KAYIŞ KORDON
MEKANİZMA
MAKİNA ÖZELLİK
SU GEÇİRMEZLİK
FONKSİYONLAR
KRONOMETRE
TAKVİM
ALARM